ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի բնակարանային ֆոնդի ձևավորման և գույքի տրամադրման վարչության պետի /35-2.1-2/ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

14-09-2022

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
Իրավական ակտ՝ <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ԼՂՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

ԱՀ  քաղաքացիական ծառայության  խորհուրդը  հայտարարում է մրցույթ  հետևյալ թափուր  պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի բնակարանային ֆոնդի ձևավորման և գույքի տրամադրման վարչության պետ /35-2.1-2/

Մրցույթը կկայանա  2022թ. հոկտեմբերի 14-ին,  ժամը  1000-ին:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 28.09.2022թ.:

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ԱՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ(հեռ. 97-87-05):

Մրցույթը կկայանա ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի շենքում (հասցեն`  ք. Ստեփանակերտ Կնունյանցների  2):

Քաղաքացին փաստաթղթերը  ներկայացնում է անձամբ՝ անձնագրով  կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:

 Հասցե` ք. Ստեփանակերտ, Կնունյանցների 2
Հեռ.` 047978705
Էլ. փոստ` mrc.division@mail.ru
Վեբ կայք` csc-nkr.net
ԱՀ օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմիններ ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ